Ai Ijima
Reiko Takashima
Takako Tokiwa
Honami Suzuki
Miyuki Kosaka
Keiko Saito
Naomi Kawashima
Hitomi Kuroki
Takami Yoshimoto
Mikiyo Ono
Mai Kitajima
Misako Tanaka
Naoko Ijima
Kaori Takahashi